کل نتایج: 1
مصرف کاغذ
1396/2/11    2017-05-01
pray
کاربرد ها
این روزها همزمان با تبلیغات کاندیداهای تایید صلاحیت شده دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و همچنین پنجمین دوره انتخابات شوارهای اسلامی شهر و روستا؛ مصرف کاغذ در چاپخانه‌ها نیز به بیشترین حد رسیده است. ...