کل نتایج: 1
1396/3/9    2017-05-30
اپراتور 20
کاربرد ها
ربات ضد لینک، ربات تلگرامی است که وظیفه آن جلوگیری از ارسال مطالب حاوی لینک در گروه های تلگرام است. متاسفانه در دنیای مجازی، مفهوم حریم خصوصی برای بسیاری از افراد تعریف نشده ...