کل نتایج: 5
1396/2/25    2017-05-15
اپراتور 20
کاربرد ها
ربات قفل گروه تلگرام، رباتی است که امکان قفل کردن گروه تلگرام را در ساعاتی از شبانه روز دارد. درست مانند دنیای واقعی، در اینجا نیز می توان برای گروه ساعت فعالیت تعریف ...