کل نتایج: 2
1396/10/6    2017-12-27
تیم تولید محتوای نیک طنین
آموزش , راهنما
شیوه اضافه کردن ربات به کانال با اضافه کردن ربات به گروه متفاوت است. در این آموزش سعی داریم اضافه کردن ربات به کانال را به صورت تصویری و گام به گام آموزش ...