کل نتایج: 52
پست های 33 تا 52
1397/6/3    2018-08-25
تیم تولید محتوای نیک طنین
کاربرد ها
مدت زیادی است که تلگرام جای خود را در زندگی روزمره ما باز کرده است و همه ما با مفهوم گروه و کانال تلگرام آشنا هستیم. با ...
1396/10/9    2017-12-30
تیم تولید محتوای نیک طنین
کاربرد ها
از زمانی که افراد برای اهداف اطلاع رسانی و کسب درآمد به گروه ها و سپس کانال ها روی آوردند موضوع «افزایش عضو واقعی برای کانال» همواره نوعی دغدغه به شمار می رفته ...
1396/7/3    2017-09-25
تیم تولید محتوای نیک طنین
کاربرد ها
مدیریت در مفهوم خود، مسئولیت و تعهد را به همراه دارد. فرقی نمی کند مدیر یک فروشگاه واقعی، مدیر پروژه و یا حتی مدیر برگزاری یک مراسم باشید؛ در هر صورت انتظار ...
1396/6/16    2017-09-07
تیم تولید محتوای نیک طنین
کاربرد ها
در این بخش از مجموعه کاربردهای ربات شمارنده، به کاربرد آن در گروه های تبلیغاتی تلگرام می پردازیم. کاربردهای ربات شمارنده: محدود کردن تعداد پیام در گروه های تبلیغاتی ...
عضوگیری اجباری و ارسال پیام
1396/6/12    2017-09-03
تیم تولید محتوای نیک طنین
کاربرد ها
عضوگیری اجباری برای صدور مجوز ارسال پیام در گروه یکی از روش های اخیر بعضی گروه های تلگرامی برای جذب کاربر بوده است. این قابلیت در ربات شمارنده در نظر گرفته شده است. ...
1396/6/6    2017-08-28
تیم تولید محتوای نیک طنین
کاربرد ها
برای تهیه گزارش از فعالیت های کاربران گروه تلگرام خود می توانید از ربات شمارنده استفاده کنید. در این نوشته به معرفی قابلیت های بسیار کاربردی ربات شمارنده در ارائه گزارش از فعالیت ...
1
2
3