کل نتایج: 18
1397/6/17    2018-09-08
تیم تولید محتوای نیک طنین
آموزش
تغییر لینک سوپرگروه در این نوشته نحوه تغییر لینک سوپرگروه را شرح می دهیم. مدیران گروه می توانند در صورت تمایل و به ...
1396/11/19    2018-02-08
تیم تولید محتوای نیک طنین
آموزش , راهنما
در این نوشته، راهنمای فعال کردن قابلیت خاموشی گروه را آموزش می دهیم. اگر در مورد قابلیت تعریف خاموشی مکرر اطلاعاتی ندارید به نوشته تعیین چند برنامه خاموشی خودکار گروه تلگرام مراجعه کنید. ...
1396/10/6    2017-12-27
تیم تولید محتوای نیک طنین
آموزش , راهنما
شیوه اضافه کردن ربات به کانال با اضافه کردن ربات به گروه متفاوت است. در این آموزش سعی داریم اضافه کردن ربات به کانال را به صورت تصویری و گام به گام آموزش ...
رقابت انتخابات
1396/2/13    2017-05-03
pray
آموزش
تبلیغات انتخاباتی، به روش های متنوعی قابل انجام است که بعضی از آنها گران و پر هزینه اند و بعضی ارزان و کم هزینه. جدا از روش های مختلف تبلیغات ابتدایی و سنتی ...
انتخابات کاغذی
1396/2/12    2017-05-02
pray
آموزش
بر اساس تحقیقات به عمل آمده مشخص شده که به منظور تولید هر تن کاغذ، 17 درخت تنومند باید قطع شود. که به‌طور مستقیم بر نابودی جنگل‌ها و تخریب منابع طبیعی تأثیر ...