telegram x
1396/11/12    2018-02-01
1397/11/1     (2019/1/21)  
کل نتایج: 90
پست های 1 تا 10
1396/1/30    2017-04-19
اپراتور 20
کاربرد ها
بروشور دیجیتالی تلگرام (ربات معرفی نامزد انتخابات)، یک ربات تلگرام است که به عنوان بروشور انتخاباتی و با هدف تسهیل کار معرفی نامزدهای انتخابات در فضای مجازی طراحی شده است. این بروشور دیجیتال ...
1396/1/30    2017-04-19
مهدی عطارچی
کاربرد ها
این روزها تبلیغات بسیار هدفمند تر از گذشته شده اند. برای هر هدفی از ابزار متناسب استفاده می شود. به عنوان مثال زمانی که از عدد یا اطلاعاتی مانند شماره تلفن صحبت به ...
1396/1/30    2017-04-19
مهدی عطارچی
کاربرد ها
برای پیشرو بودن و کسب درآمد بیشتر لازم نیست ده ها قدم از دیگران پیش بود، کافی است تنها یک نیم قدم از دیگران جلوتر باشیم. ایده های مختلفی برای کسب درآمد بیشتر ...
1396/1/30    2017-04-19
مهدی عطارچی
کاربرد ها
حتما این جمله را بارها شنیده اید که "صدای او تو گوشم هست هنوز" و یا جمله زیبای "تنها صداست که می ماند". این گزاره ها در عین سادگی نکته ای پنهان در ...
1
2
3
4
5