telegram x
1396/11/12    2018-02-01
1398/5/17     (2019/8/08)  
کل نتایج: 92
پست های 33 تا 52
1396/7/3    2017-09-25
تیم تولید محتوای نیک طنین
کاربرد ها
مدیریت در مفهوم خود، مسئولیت و تعهد را به همراه دارد. فرقی نمی کند مدیر یک فروشگاه واقعی، مدیر پروژه و یا حتی مدیر برگزاری یک مراسم باشید؛ در هر صورت انتظار ...
1396/6/16    2017-09-07
تیم تولید محتوای نیک طنین
کاربرد ها
در این بخش از مجموعه کاربردهای ربات شمارنده، به کاربرد آن در گروه های تبلیغاتی تلگرام می پردازیم. کاربردهای ربات شمارنده: محدود کردن تعداد پیام در گروه های تبلیغاتی ...
عضوگیری اجباری و ارسال پیام
1396/6/12    2017-09-03
تیم تولید محتوای نیک طنین
کاربرد ها
عضوگیری اجباری برای صدور مجوز ارسال پیام در گروه یکی از روش های اخیر بعضی گروه های تلگرامی برای جذب کاربر بوده است. این قابلیت در ربات شمارنده در نظر گرفته شده است. ...
1396/6/6    2017-08-28
تیم تولید محتوای نیک طنین
کاربرد ها
برای تهیه گزارش از فعالیت های کاربران گروه تلگرام خود می توانید از ربات شمارنده استفاده کنید. در این نوشته به معرفی قابلیت های بسیار کاربردی ربات شمارنده در ارائه گزارش از فعالیت ...
1396/5/23    2017-08-14
تیم تولید محتوای نیک طنین
عمومی
بات ها چه می کنند؟ یکی از بزرگترین چالش ها برای تشخیص بات در رسانه های اجتماعی، درک کاری است که بات های اجتماعی می توانند انجام دهند. بات ...
1396/5/23    2017-08-14
تیم تولید محتوای نیک طنین
کاربرد ها
ربات شمارنده چیست؟ ربات شمارنده رباتی پرقدرت برای انواع گروه ها و به ویژه گروه های تبلیغاتی تلگرام است. در این نوشته به معرفی این محصول جدید و کاربردی ...
1
2
3
4
5