معرفی بسته های ویژه تبلیغات انتخاباتی | نیک طنین

معرفی بسته های ویژه تبلیغات انتخاباتی

شما اینجا هستید : صفحه اصلی | معرفی بسته های ویژه تبلیغات انتخاباتی

در کنار ارائه مجزای محصولات مختلف نیک طنین، بسته های ویژه ای به فراخور نیاز، وسعت کار و چشم انداز نامزدها طراحی شده است. هدف از طراحی این بسته ها، سهولت دسترسی و استفاده از هر یک از امکانات و ابزارهای ارائه شده و جلوگیری از سردرگمی نامزد و صرف وقت و هزینه زیاد در انتخاب محصولات مختلف است.

انعطاف پذیری امکانات موجود در داخل هر بسته به گونه ای است که نامزد با توجه به وسعت، جامعه هدف و بودجه در نظر گرفته شده برای امر تبلیغات با انتخاب هر یک از این بسته ها به طور کامل به اهداف مورد نظر خود دست یابد. اندازه بسته ها نیز طوری تعیین شده است که با توجه به موقعیت حضور نامزد در روستا، شهرهای کوچک، شهرهای متوسط و کلان شهرها به راحتی قابل انتخاب باشد.

برای انتخاب بهینه بسته مورد نظر، توجه به موارد زیر کمک کننده است:

۱٫ توجه به منطقه ای که می خواهید در آن به انجام تبلیغات بپردازید: اندازه جامعه هدف شما نقشی تعیین کننده در انتخاب بسته مناسب دارد. به عنوان مثال، در تبلیغات شورای شهر، توجه به جمعیت کل شهر، جمعیت منطقه ای خاص، اصناف خاص و یا بانک شماره های خاص که در اختیار شماست بسیار مهم است.
۲٫ بودجه در نظر گرفته شده برای امر تبلیغات: قیمت بسته های پیشنهادی طوری در نظر گرفته شده است که از مجموع هزینه تهیه کل خدمات به طور مجزا کم تر خواهد بود. این عدد، تخفیف ویژه درج شده روی هر بسته است.
۳٫ تمرکز بر تبلیغات مجازی، پیام صوتی و یا تلفیقی از هر دو: طراحی بسته ها طوری است که تمرکز برخی بسته ها روی فضای مجازی و بستر تلگرام است و برخی دیگر از بسته ها بر استفاده از ابزارهای نوینی چون ارسال پیام صوتی انبوه در کنار سایر امکانات تمرکز دارند.


درخواست امکانات بیشتر: گرچه کارشناسی طراحی پکیج ها سعی در برآورده ساختن کلیه نیازهای نامزد داشته است؛ لکن می توان هر یک از این محصولات را نیز به طور مجزا انتخاب کرد. برای انتخاب هر یک از محصولات به صفحه فروشگاه مراجعه نمایید.

لکن نباید این امر را نادیده گرفت که استفاده از بسته ها از نظر صرفه جویی در زمان و هزینه بسیار مقرون به صرفه است، این بسته ها شامل ۱۵ الی ۲۵ درصد تخفیف نیز هستند و فرآیند دریافت خدمات را بسیار تسریع می کند.

بسته یک اقتصادی

ربات مدیریت
بروشور دیجیتال تلگرام
استودیوی ضبط
یک دقیقه
ارسال پیام صوتی
ارسال انبوه منطقه ای تلگرامی
۴۰۰ پیام
ارسال انتخابی تلگرام
۱۰۰ پیام
عضوگیری اعضای غیرواقعی تلگرام
۱۰۰ نفر
افزایش فالور در اینستاگرام
افزایش بازدید مطالب اینستاگرام

بسته دو اقتصادی

ربات مدیریت
بروشور دیجیتال تلگرام
استودیوی ضبط
ارسال پیام صوتی
۳۰،۰۰۰ ثانیه
ارسال انبوه منطقه ای تلگرامی
۴۰۰۰ پیام
ارسال انتخابی تلگرام
۱۰۰۰ پیام
عضوگیری اعضای غیرواقعی تلگرام
۲۰۰۰ نفر
افزایش فالور در اینستاگرام
افزایش بازدید مطالب اینستاگرام

بسته سه اقتصادی

ربات مدیریت
بروشور دیجیتال تلگرام
استودیوی ضبط
یک دقیقه
ارسال پیام صوتی
ارسال انبوه منطقه ای تلگرامی
۱۰،۰۰۰ پیام
ارسال انتخابی تلگرام
۱۰۰۰ پیام
عضوگیری اعضای غیرواقعی تلگرام
۲۰۰۰ پیام
افزایش فالور در اینستاگرام
۱۰۰۰ نفر
افزایش بازدید مطالب اینستاگرام
۱۰۰۰ بازدید

بسته یک متوسط

ربات مدیریت
بروشور دیجیتال تلگرام
استودیوی ضبط
یک دقیقه
ارسال پیام صوتی
۱۵۰،۰۰۰ ثانیه
ارسال انبوه منطقه ای تلگرامی
۱۲،۰۰۰ پیام
ارسال انتخابی تلگرام
۲۰۰۰ پیام
عضوگیری اعضای غیرواقعی تلگرام
۲۰۰۰ نفر
افزایش لایک اینستاگرام
افزایش فالور در اینستاگرام
۱۰۰۰ نفر
افزایش بازدید مطالب اینستاگرام
۱۰۰۰ بازدید

بسته دو متوسط

ربات مدیریت
۲ عدد
بروشور دیجیتال تلگرام
استودیوی ضبط
سه دقیقه
ارسال پیام صوتی
ارسال انبوه منطقه ای تلگرامی
۵۵،۰۰۰ پیام
ارسال انتخابی تلگرام
۲۰۰۰ یپام
عضوگیری اعضای غیرواقعی تلگرام
۲۰۰۰ نفر
افزایش لایک اینستاگرام
۲۰۰۰ لایک
افزایش فالور در اینستاگرام
۲۰۰۰ نفر
افزایش بازدید مطالب اینستاگرام
۱۰۰۰ بازدید

بسته سه متوسط

ربات مدیریت
بروشور دیجیتال تلگرام
استودیوی ضبط
دو دقیقه
ارسال پیام صوتی
۵۵،۰۰۰ ثانیه
ارسال انبوه منطقه ای تلگرامی
ارسال انتخابی تلگرام
۲۰۰۰ پیام
عضوگیری اعضای غیرواقعی تلگرام
۱۰۰۰ نفر
افزایش لایک اینستاگرام
۱۰۰۰ لایک
افزایش فالور در اینستاگرام
۱۰۰۰ نفر
افزایش بازدید مطالب اینستاگرام
۱۰۰۰ بازدید

بسته یک کلان

ربات مدیریت
۲ عدد
بروشور دیجیتال تلگرام
استودیوی ضبط
۳ دقیقه
ارسال پیام صوتی
ارسال انبوه منطقه ای تلگرامی
۲۰۰،۰۰۰ پیام
ارسال انتخابی تلگرام
۶۰۰۰ پیام
عضوگیری اعضای غیرواقعی تلگرام
۲۰۰۰ نفر
عضوگیری واقعی تلگرام
افزایش لایک اینستاگرام
۴۰۰۰ لایک
افزایش فالور در اینستاگرام
۵۰۰۰ نفر
افزایش بازدید مطالب اینستاگرام
۵۰۰۰ بازدید

بسته دو کلان

ربات مدیریت
۲ عدد
بروشور دیجیتال تلگرام
استودیوی ضبط
۳ دقیقه
ارسال پیام صوتی
ارسال انبوه منطقه ای تلگرامی
۴۷۰،۰۰۰ ریال
ارسال انتخابی تلگرام
۶۰۰۰ پیام
عضوگیری اعضای غیرواقعی تلگرام
۲۰۰۰ نفر
عضوگیری واقعی تلگرام
افزایش لایک اینستاگرام
۴۰۰۰ لایک
افزایش فالور در اینستاگرام
۵۰۰۰ نفر
افزایش بازدید مطالب اینستاگرام
۵۰۰۰ بازدید

بسته سه کلان

ربات مدیریت
۲ عدد
بروشور دیجیتال تلگرام
استودیوی ضبط
۴ دقیقه
ارسال پیام صوتی
۲،۰۰۰،۰۰۰ ثانیه
ارسال انبوه منطقه ای تلگرامی
۴۷۰،۰۰۰ پیام
ارسال انتخابی تلگرام
۱۰،۰۰۰ پیام
عضوگیری اعضای غیرواقعی تلگرام
۲۰۰۰ نفر
عضوگیری اعضای واقعی تلگرام
۱۰۰۰ نفر
افزایش لایک اینستاگرام
۵۰۰۰ لایک
افزایش فالور در اینستاگرام
۵۰۰۰ نفر
افزایش بازدید مطالب اینستاگرام
۵۰۰۰ بازدید

Top
There are no products